נהלים

מדריך לפתיחת בקשה לתיק מידע-כפר יונה

  
נוהל ההתאמה לתוכניות והקלות
מסמך החלטות - ועדת משנה 20180002
הנחיות מרחביות
מדריך לפתיחת בקשה לתיק מידע-כפר יונה
נוסחי הקלות

מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בניה


נהלים