נהלים

מדריך לפתיחת בקשה לתיק מידע-כפר יונה

  
נוהל ההתאמה לתוכניות והקלות
מסמך החלטות - ועדת משנה 20180002
הנחיות מרחביות
מדריך לפתיחת בקשה לתיק מידע-כפר יונה
נוסחי הקלות
נוהל הגשת בקשה לתשריט בית משותף
מסמך מדינויות חניה בכפר יונה- ועדה מקומית לתכנון
הנחיות תאגיד המים להגשת תבע
הגשת תצר
הנחיות לתכנית בינוי יולי 19
נוהל בינוי 1-250 יולי 19
עקרונות והנחיות לתכנון חדרי אצירת אשפה

מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בניה


נהלים