דוח שנתי של פעילות הוועדה

דוח שנתי של פעילות הוועדה לשנת 2020

חציון א

לדו"ח רישוי וביצוע חציון א' - לחץ\י כאן

לדו"ח שימושים חורגים חציון א - לחץ\י כאן

דוח שנתי של פעילות הוועדה לשנת 2019 

לדו"ח רישוי וביצוע חציון ב' - לחץ\י כאן

ליתר הדוחות חציון ב' - לחץ\י כאן

לדו"ח שימושים חורגים חציון ב' - לחץ\י כאן

דוח שנתי של פעילות הוועדה