מידע כללי

אודות כפר יונה

  • כפר יונה קרויה על שם יונה פישר, מראשי הציונות בבלגיה אשר ראה בהקמת הכפר הגשמתה של הציונות המעשית. קבוצת פועלים עבריים, 33 במספר, אשר שמה היה "קבוצת רגב" ונמנתה עם "חבורת הדרום" מנס ציונה, התארגנה ורכשה בשנת 1929, 7,900 דונם בסביבות טול כרם. 
  • בשנת 1931 הוחל בנטיעת 200 דונם פרדס. בתי הכפר הראשונים נבנו בשנת 1932. 
  • בשנת 1933 הוקם על גבעה במרכז הכפר "בית המשך" אשר היווה נקודת מרכז בישוב, סביבו גרו הפועלים וממנו יצאו לעבודתם. בשנת 1934 החלה בניית סידרה של עשרות בתים, באותה שנה הגיעה קבוצת עולים נוספת מצ'כיה אשר השתייכה לארגון "החלוץ". 
  • הישוב הקטן והמבודד הלך והפתח לאיטו תוך קשיים עצומים של פרנסה וביטחון. האחיזה העיקשת באמה תרמה לפריחתו של הישוב היהודי, כתשתית למדינה שבדרך. במלחמת העצמאות היה הכפר בקו החזית מול הצבא העירקי. 
  • עם קום המדינה הגיעו לישוב עולים בגלי העלייה של שנות ה-50 ולאחר מכן בשנות ה-60. תפנית משמעותית בהתפתחות חלה בשנות ה-80 כאשר הופשרו חלקות אדמה לפרויקט "בנה ביתך" ואוכלוסיה מגוונת הגיעה ליישוב. 
  • מאז ועד עתה התעצם קצב הגידול בישוב לכדי מאות אחוזים. כיום מהווה כפר יונה מרכז לתרבות ולפעילות קהילתית וחינוכית גם לישובים הסמוכים ואבן שואבת לתושבי הערים הסמוכות.
מידע כללי