שעות קבלת קהל

יום א' 9:00 - 12:00

יום ג' 16:00 - 19:00

כדי להזמין תיק מהארכיב לעיון בגרמושקה יש לשלוח טופס הזמנת תיק ולהמתין לתשובת הוועדה.

שעות מענה טלפוני:
ימים ב' ו-ד' בין השעות 9:00 - 12:00

שעות קבלת קהל