בעלי תפקידים בוועדה ופרטי התקשרות

שעות מענה טלפוני:
ימים ב' ו-ד' בין השעות 9:00 - 12:00

  
  
  
  
שלום רוזנברגמהנדס העירייה09-8971125handasa1@kfar-yona.org.il
סמדר אהרון נוחםמנהלת התכנון והוועדה המקומית077-5671151smadara@kfar-yona.org.il
יפית גרוףמזכירת הוועדה077-5671152yaffitg@kfar-yona.org.il
מאיה בר מנחםבודקת היתרים077-5671154mayab@kfar-yona.org.il
רעות אלידעבודקת תכניות077-5671153reute@kfar-yona.org.il
שחר תגרמידענית077-5671155shachart@kfar-yona.org.il
דניאל רזניקמפקח077-5671156danielr@kfar-yona.org.il
בעלי תפקידים בוועדה ופרטי התקשרות