הזמנת דף מידע להיתר

1. יש למלא טופס הגשת בקשה לדף זכויות/תיק מידע. את הטופס ניתן להוריד מהקישור או לקבלו במשרדי הוועדה בזמן קבלת הקהל. 

2. את הטופס יש להעביר למזכירות הוועדה מייל vaadatb@kfar-yona.org.il או בהגשה ידנית בזמן קבלת הקהל.

3. לאחר קבלת הטופס, יישלח אליכם טופס דרישת תשלום בגין אגרת פתיחת תיק מידע בסך 190₪ (שימו לב כי הסכומים משתנים מעת לעת).

4. את אגרת המידע ניתן לשלם באשראי בקישור או לגשת למחלקת הגבייה של עיריית כפר יונה בכתובת רחוב הרצל 9 , כפר יונה.

5. את הקבלה על התשלום יש להעביר לעורך הבקשה (האדריכל שמגיש עבורכם את הבקשה), על-מנת שיצרפה בעת הגשת הבקשה לתיק מידע במערכת הרישוי המקוונת. 

הזמנת דף מידע להיתר