מחלקת תכנון, מידע תכנוני ו-GIS

המחלקה מקדמת תוכניות אב, תוכניות מתאר, תוכניות מפורטות, תוכניות בינוי, תוכניות נושאיות ופרטניות, הן ביוזמה עצמית והן באמצעות יזמים ומתכננים חיצוניים עד לאישורן.

המחלקה אף אחראית לקליטת מידע ממוחשב, גרפי ואלפא נומרי.

ניתן לקבל מידע תכנוני לגבי ייעוד הנכס והתוכניות החלות עליו בכתב (בתשלום) ובעל פה, ואף ניתן לצפות בתוכניות תקפות באתר ההנדסי של הוועדה.

מחלקת תכנון, מידע תכנוני ו-GIS