פנייה לאיתור מסמכים בתיק הבניין

לאיתור היתר בניה / גרמושקת היתר / תעודת גמר יש ללחוץ כאן

במידה ולא נמצא המבוקש יש לפנות למזכירות הוועדה באמצעות מייל: [email protected]