העברת זכויות / בקשה למימוש

העברת זכויות/בקשה למימוש

אישור העברת זכויות (בעלות בלשכת רישום המקרקעין -טאבו)לקבלת אישור להעברת בעלות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:

יש למלא במחלקת הגבייה במועצה בקשה למתן אישור לטאבו או במערכת – must במרכז התשלומים העירוני

 • יש לשלם בתשלום במזומן/כרטיס אשראי את כל החובות לעירייה ועד לחצי שנה עתידית מזמן הגשת הבקשה לאישור זכויות.
 • יש לשלם אגרה בגין הנפקת האישור

יש להמציא את המסמכים הבאים

 1. העתק דף ראשון ואחרון הכולל חתימות של חוזה המכר, הכולל תאריך מדויק של מסירת החזקה, או צילום חוזה שכירות לתקופה הנוכחית במקרה שהנכס מושכר, או צילום חוזה מכר/רכישה/הסכם קומבינציה למגרש/צו בית משות
 2. צילום תעודת זהות של הקונה
 3. נסח טאבו של הנכס ע”פ גוש חלקה המדוברים

מבקשי העברת בעלות על פי צו ירושה, ימציאו גם את המסמכים הבאים

 1. צו ירושה חתום על ידי בית משפט לקיום צוואה
 2. מכתב המאשר על שם מי להעביר את חיובי הארנונה
 3. נסח טאבו או רישום זכויות בחברת המשכנתא או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל, מעודכנים.

מבקשי העברת בעלות על פי תצהירים או הסכם מותנה/גירושין, ימציאו גם את המסמכים הבאים

 1. תצהיר חתום על ידי המעביר ועורך דין (עם תמורה או ללא תמורה)
 2. תצהיר חתום על ידי המקבל ועורך דין ( עם תמורה או ללא תמורה)
 3. הסכם גירושין חתום על ידי בית משפט ותעודת גירושין
 4. מכתב או הסכם מתנה המאשר על שם מי יש להעביר את הארנונה
 5. נסח טאבו או רישום זכויות בחברת המשכנתא, או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל, מעודכנים.

מגישי בקשות על ידי כונסי נכסים, ימציאו גם את המסמכים הבאים

 1. צילום חוזה מכר/רכישה
 2. נסח טאבו או רישום זכויות בחברת המשכנתא או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל, מעודכנים
 3. צו מינוי כונס הנכסים החתום על ידי בית המשפט
 4. אישור חתום על ידי ההוצאה לפועל על מכירת הנכס
פתיחת בקשה להעברת בעלות בלשכת המקרעין (טאבו) מתבצעת במרכז התשלומים העירוני בעירייה או במערכת – must