מידע תכנוני

מידע תכנוני כהגדרתו, הוא מידע המתייחס למצבה התכנוני של קרקע נתונה, אשר כולל את יעוד הקרקע, זכויות-הבנייה, השימושים המותרים בה, הוראות ומגבלות בינוי ועיצוב, הכל על בסיס התכניות הסטטוטוריות החלות במקום, מדיניות תכנונית, הנחיות מרחביות וכל מסמך תכנוני אחר.
המידע ניתן ביחס לגוש וחלקה מסוימים, כתובת, או כמידע כללי על תכנית למתחם מסוים.
המידע ניתן לגורמים שונים: אדריכלים, מודדים, מהנדסים ושמאים וכן לציבור הרחב. בנוסף, נמסר המידע לגורמים עירוניים דוגמת אגפי העיריה על מחלקותיהם.

ההבדל שבין דף זכויות לתיק מידע להיתר

דף זכויות

עבור בדיקת זכויות בנייה עבור נכס וכל אחד רשאי לבקשו.
דף הזכויות כולל: גוש וחלקה, רשימת תוכניות בנין עיר החלות על הקרקע, שטחי בנייה, קווי בניין, גובה, מספר קומות, אפשרויות בנייה חדשה או תוספות, התראות וכל הידוע במעמד הגשת הבקשה לגבי תא השטח המדובר.

תיק מידע להיתר

עבור הגשת בקשה לתיק מידע להיתר לנכס ויכול להגישו עורך הבקשה להיתר דרך המערכת המקוונת- “רישוי זמין”.
הליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר , המידע התכנוני מגבש את כל המידע הקיים ברשות מבחינה תכנונית ותוכניות מפורטות החלות במקום, מידע לגבי תשתיות, נתונים המתייחסים לתא שטח מבחינת זכויות בניה, יעוד קרקע, שימושים מותרים, מגבלות, הנחיות בניה, הסדרי קרקע, מסמכי מדיניות והנחיות מרחביות.
כמו כן, יוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי והביצוע עד שלב תעודת הגמר.
ללא תיק מידע להיתר, לא ניתן להגיש בקשה להיתר.

הנחיות מרחביות

מדיניות להגשת בקשה ומתן הקלות

ממשק מפ"י לעורכי בקשות ומודדים

איתור תיק מידע להיתר (גוש חלקה)

GIS

הנחיות להגשת תיק מידע להיתר / דף זכויות

  1. יש למלא בקשה לתיק מידע להיתר או דף זכויות לחץ כאן
  2. הבקשה תישלח אוטומטית למזכירות הוועדה.
  3. לאחר קבלת הבקשה במזכירות הוועדה, יישלח למבקש/ת שובר לתשלום אגרת פתיחת תיק מידע להיתר / דף זכויות
  4. את השובר ניתן לשלם באשראי באתר התשלומים או במרכז התשלומים העירוני בכתובת רחוב הרצל 11 ג’ כפר יונה.

  5. את הקבלה על התשלום עבור תיק מידע להיתר יש להעביר לעורך הבקשה (על-מנת שיצרפה בעת הגשת הבקשה לתיק מידע להיתר במערכת הרישוי המקוונת- “רישוי זמין”)

פרטי התקשרות עם המחלקה

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

טלפון

אלינור סרבי

מזכירת הוועדה

[email protected]

077-5671152

שחר תגר

מידענית ואחראית תחום רישוי

[email protected]

077-5671155

*ניתן לצפות בשעות מענה טלפוני וקבלת קהל בדף הצור קשר שלנו