פעולות בקליק

כאן תוכלו לבצע פעולות באופן מקוון ובקלות בכל זמן ומכל מקום!

איתור תיקי בניין

בדיקת סטטוס בקשה להיתר / איתור היתר

איתור מידע תכנוני

איתור תוכניות בניין עיר (תבע)

פנייה לאיתור מסמכים בתיק הבניין

מבנה מסוכן

פניה להצעות ייעול/שיפור השרות

לנוחותכם, תהליכים מקוונים חכמים ללא צורך בפנייה למחלקה

בקשה מקוונת לפתיחת בקשה למידע תכנוני להיתר / דף זכויות

בקשה מקוונת לפתיחת בקשה מקדמית להיתר

בקשה מקוונת לאישור תחילת עבודות, ביצוע ותעודת גמר - בקרוב!

בקשה מקוונת להגשת התנגדות לבקשות להיתר

בקשה מקוונת להגשת התנגדות לתכנית בניין עיר