רישוי בניה

המחלקה עוסקת בטיפול בקהל הלקוחות המבקש לממש את תכניות בניין העיר

ומסייעת להוציאן מן הכוח אל הפועל באמצעות הוצאת היתרי בניה.

תהליך רישוי הבנייה מלווה את הבונה משלבי תכנון הבנייה ועד לסיום הבנייה.

התהליך מתבצע מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

תהליכי התכנון והבניה מורכבים משלושה שלבים עיקריים: תכנון, רישוי וביצוע הבניה.

תהליך רישוי בניה הוא תהליך להוצאת היתר הבניה שהוא האישור החוקי לבניה או לשימוש בקרקע.

האם תמיד צריך לבצע את כל תהליך הרישוי?

לרוב עבודות הבנייה יש לבצע את כל תהליך הרישוי ולקבל היתר בנייה, המהווה אישור מהוועדה המקומית לכך שתכנון הבניין תואם לתוכניות המאושרות ולדרישות הוועדה.

ישנן מספר עבודות בנייה שמצריכות דיווח בלבד – פטור מהיתר.
גם בפטור מהיתר הבנייה חייבת להיות בהתאם לדרישות הועדה המקומית והתוכניות המאושרות.

למדריך אודות עבודות פטורות מהיתר בניה לחץ כאן

תהליך הגשת היתר בניה

 1. התקשרות עם עורכ/ת בקשה

  רק עורכ/ת בקשה, מוסמך להגיש בקשות לוועדה המקומיות לתכנון ולבנייה. עורך בקשה יכול להיות אדריכל/ית / מהנדס/ת / הנדסאי/ת (בניין או אדריכלות) כמפורט בתקנות תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ”ז-1967, אשר יתכנן את הבנייה וילווה את תהליך הרישוי.

 2. קבלת מידע להיתר

  הליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר אשר מהווה תנאי מקדים והכרחי להגשת בקשה להיתר בניה.
  המידע להיתר יכלול מידע ממוקד לגבי העבודה המבוקשת, התוכניות החלות על המקרקעין, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבניה, ומידע על התשתיות. כמו כן, יוצגו בו הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר.
  עורך הבקשה מגיש בקשה לתיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין,
  ללא מידע להיתר בתוקף לא ניתן לבקש היתר.

 3. תכנון

  תכנון והכנת הבקשה להיתר
  לאחר קבלת המידע להיתר, ניתן לגשת לתכנון האדריכלי של המבנה ולהכנת הבקשה להיתר, שתכלול אישורים מגורמים שונים בהתאם לדרישות במידע שהתקבל.

 4. קבלת היתר בנייה

  מגישים בקשה להיתר במערכת רישוי זמין במסלול המתאים

 5. מהלך הביצוע (פיקוח על הבניה)

  יש לשים לב כי טרם התחלת בניה באחריות בעל ההיתר לפנות למחלקת פיקוח על הבניה ולהסדיר אישור תחילת עבודות, ביצוע ותעודת גמר.

איתור תיקי בניין

בדיקת סטטוס בקשה להיתר

מסלולי בקשות להיתר בנייה

שלבים לקבלת היתר בנייה

נהלים והנחיות

איתור ועדה

קישורים נפוצים

הודעות בענייני תכנון ובניה

תעריפים

פטור מהיתר

מדריך להגשת בקשה מקדמית להיתר

 1. יש למלא בקשה מקדמית להיתר בצרוף תכנית הגשה (גרמושקה) בפורמט pdf או dwfx
 2. הבקשה תישלח אוטומטית למזכירות הוועדה למייל [email protected]
 3. לאחר קבלת הבקשה במזכירות הוועדה, יישלח למבקש/ת שובר לתשלום פקדון (20% מסך האגרות).
 4. את השובר ניתן לשלם באשראי באתר התשלומים או במרכז התשלומים העירוני בכתובת רחוב הרצל 11 ג’ כפר יונה
 5. את הקבלה על התשלום עבור הבקשה המקדמית להיתר יש להעביר לעורך הבקשה (על-מנת שיצרפה בעת הגשת הבקשה להיתר במערכת הרישוי המקוונת- “רישוי זמין”)

פרטי התקשרות עם המחלקה

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

טלפון

אלינור סרבי

מזכירת הוועדה

[email protected]

077-5671152

שחר תגר

מידענית ואחראית תחום רישוי

[email protected]

077-5671155

חן בר

בודקת היתרים

[email protected]

077-5671153

נוף אטל

בודקת היתרים

[email protected]

077-5671184

*ניתן לצפות בשעות מענה טלפוני וקבלת קהל בדף הצור קשר שלנו