מחלקת תכנון עיר

המחלקה מקדמת תוכניות אב, תוכניות מתאר, תוכניות מפורטות, תוכניות בינוי, תוכניות נושאיות ופרטניות, הן ביוזמה עצמית והן באמצעות יזמים ומתכננים חיצוניים עד לאישורן.

המחלקה אף אחראית לקליטת מידע ממוחשב, גרפי ואלפא נומרי.

ניתן לקבל מידע תכנוני לגבי ייעוד הנכס והתוכניות החלות עליו בכתב (בתשלום) ובעל פה ואף ניתן לצפות בתוכניות תקפות בקישור

מערכת GIS

הגשת התנגדות לתוכנית בניין עיר

מה מתוכנן באיזור שלי

נהלים והנחיות

קישורים נפוצים

במה ברצונך לעיין

תוכנית מתאר עירונית כוללנית - בקרוב!

מדיניות להגשת בקשה ומתן הקלות

הנחיות מרחביות

שיתוף הציבור

פרטי התקשרות עם המחלקה

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

טלפון

יעל טאוב-קרן

אדריכלית העיר ומ"מ מהנדס העיר

[email protected]

077-5671186

אילנית ירושלמי

רכזת תכנון בכירה תב"ע

[email protected]

077-5671158

שלי אדיר

בודקת תב"ע

[email protected]

077-5671161

נתנאל אנגסטרייך

מתכנן עירוני

[email protected]

077-5671159

*ניתן לצפות בשעות מענה טלפוני וקבלת קהל בדף הצור קשר שלנו