שאלות ותשובות

אינני מוצא היתר הבניה

ניתן לקבל מידע זה בדף פעולות בקליק בבדיקת סטטוס בקשה להיתר / איתור היתר

אני רוצה להגיש תלונה על בניה בלתי חוקית איך עושים זאת?

יש למלא פניה מקוונת בקישור או לפנות למוקד העירוני בטלפון 6769*

האם כל העבודות טעונות בהגשת בקשות להיתר בניה?

ישנן תקנות למבנים ועבודות פטורים מהיתר, במידה ורוצים לבצע עבודה פטורה מהיתר יש לפעול בהתאם לתקנות ובכפוף לתכנית בנין עיר ולהנחיות המרחביות
ניתן לראות אלו עבודות כלולות בבקשה לפטור מהיתר בבית האטרקטיבי לצפייה לחץ\י כאן.

מי מוסמך להגיש בקשה להיתר בניה?

עורך בקשה רשאי להגיש בקשה להיתר בניה, עורך בקשה הינו – אדריכל, מהנדס מבנים, הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בניין לפי העניין.