הגשת התנגדות לבקשה להיתר

כל הרואה עצמו נפגע מבקשה להיתר, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובניה התנגדות מנומקת תוך 15 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים, מיום פרסום המודעה.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.