בקשה מקדמית להיתר

שלב 1 מתוך 6
טופס פתיחת בקשה הינו למטרת הפקת פיקדון 20% מסך האגרות לצורך פתיחת בקשה ברישוי זמין. לאחר העברת המסמכים הנדרשים במייל יקבל עורך/מבקש הבקשה טופס פיקדון לתשלום במייל חוזר.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.