ועדת הרישוי

הוועדה מונה 2 חברים + סגל

שם חבר/ת ועדה

תפקיד

שושי כחלון - כידור

ראש העירייה ויו"ר הוועדה

אלי דיגא

מהנדס העיר והוועדה

הסגל המוזמנים לרישוי

  • מנהלת הוועדה המקומית
  • אדריכלית העירייה ומ”מ מהנדס העיר
  • אחראית תחום הרישוי