ועדת המליאה

הוועדה מונה 13 חברים/ות + נציגים/ת שונים + סגל

שם חבר/ת ועדה

תפקיד

שושי כחלון - כידור

ראש העירייה ויו"ר הוועדה

שי רומנו

חבר ועדה

יגאל אשרם

חבר ועדה

רם בליטנטל

חבר ועדה

מעיין חג'ג'

חברת ועדה

עומרי פרבר

חבר ועדה

עמית אזולאי

חבר ועדה

גד רבינא

חבר ועדה

יצחק בראון

חבר ועדה

יצחק דב

חבר ועדה

עו"ד אלברט טייב

חבר ועדה

צדוק מאיר

חבר ועדה

שמעון סעדה

חבר ועדה

הנציגים המוזמנים למליאה

 • נציג המשרד לביטחון פנים
 • נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • נציג רשות מקרקעי ישראל
 • נציג המשרד להגנת הסביבה
 • נציג משרד הבינוי והשיכון
 • נציג משרד הבריאות
 • נציג כבאות והצלה
 • נציג הוועדה המחוזית
 • נציג איגוד ערים
 • נציג מינהל התכנו

הסגל המוזמנים למליאה

 • מהנדס העיר והוועדה
 • מנהלת הוועדה המקומית
 • אדריכלית העירייה ומ”מ מהנדס העיר
 • אחראית תחום הרישוי
 • מנהל מח’ פיקוח על הבנייה
 • יועץ משפטי לוועדה
 • יועצת משפטית לעירייה
 • מבקרת העירייה