ועדת המשנה

הוועדה מונה 6 חברים + נציגים שונים + וסגל

שם חבר/ת ועדה

תפקיד

שושי כחלון - כידור

ראש העירייה ויו"ר הוועדה

יגאל אשרם

חבר ועדה

עומרי פרבר

חבר ועדה

יצחק בראון

חבר ועדה

עו"ד אלברט טייב

חבר ועדה

צדוק מאיר

חבר ועדה

הנציגים המוזמנים למשנה

 • נציג המשרד לביטחון פנים
 • נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • נציג רשות מקרקעי ישראל
 • נציג המשרד להגנת הסביבה
 • נציג משרד הבינוי והשיכון
 • נציג משרד הבריאות
 • נציג כבאות והצלה
 • נציג הוועדה המחוזית
 • נציג איגוד ערים
 • נציג מינהל התכנון

הסגל המוזמנים למשנה

 • מהנדס העיר והוועדה
 • מנהלת הוועדה המקומית
 • אדריכלית העירייה ומ”מ מהנדס העיר
 • אחראית תחום הרישוי
 • מנהל מח’ פיקוח על הבנייה
 • יועץ משפטי לוועדה
 • יועצת משפטית לעירייה
 • מבקרת העירייה