ישיבות וועדה באמצעות ZOOM

ישיבה

קישור

וועדת משנה מספר 20210003 שתתקיים בתאריך 22/02/2021 בשעה 18:00

ישיבה