מסלולי בקשות להיתר בניה

 • מסלול “מלא”

  מיועד לבקשות להיתרי בניה התואמות לתכניות בניין עיר החלות על המגרש ולתקנות התכנון והבניה.
  בקשות אלו הן בסמכות רשות הרישוי

 • מסלול “הקלות ושימושים חורגים”

  מיועד לבקשות להיתרי בניה הכוללות הקלות ו/או שימושים חורגים.
  בקשות אלו הן בסמכות וועדת המשנה או מליאת הוועדה.

 • מסלול “רישוי מקוצר” 

  מיועד לבקשות להיתרי בניה בהיקף קטן ובעלי השפעה מרחבית והנדסית נמוכה.
  בקשות אלו הן בסמכות רשות הרישוי.