דיירי הדיור הציבורי

כאשר מתקיים פרויקט פינוי בינוי בבניין שיש בו דירות המשכנות את דיירי הדיור הציבורי, קיימים שני מסלולים בפני הדיירים המתגוררים בהן.

האחד, מסלול של בעלות – בו רשאי הדייר להגיש בקשה לרכישת הדירה בהתאם לתנאי הזכאות והמועדים הקבועים בחוק הדיור הציבורי.

השני, המשך מגורים כדייר ציבורי – כך יוכל להמשיך ולהתגורר בדירה החדשה או באחת מהאלטרנטיבות המוצעות.

 1. הסבר כללי

  התחדשות עירונית משמעותה תהליך, שמטרתו פיתוח, חידוש, החייאת המרקם העירוני הוותיק ויצירת סביבת מגורים נעימה ובטיחותית יותר. תכליתה של ההתחדשות העירונית היא לחדש מבנים וסביבת מגורים תוך מתן תמריצים כלכליים ליזמים, כך שעלויות השיפוץ והבנייה יוטלו על היזמים בלבד. בסיום הפרויקט הדיירים ייהנו מהשבחת הנכס שלהם ומשיפור איכות חייהם. לצורך פיתוח אזורי מגורים ותיקים, בהם גם דירות דיור ציבורי, וכדי שניתן יהיה לקדם את הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית באופן מיטבי, אנחנו ב”עמידר החדשה”, המנהלת את הנכסים עבור המדינה, כאן לשירותכם.  נשמח ללוות אתכם ולספק לכם את המידע הנדרש, לאורך כל הדרך.

  כדיירי הדיור הציבורי, חשוב לנו להדגיש כי לא יחול כל שינוי בזכויותיכם ולא תדרשו להוסיף תשלום עבור שכר הדירה ודמי אחזקת הבניין בדירה המחודשת שלכם, למעט במקרים המפורטים בהמשך בסעיף הדן בתשלומי שכר הדירה, הארנונה וועד הבית.

 2. שלבי הפרויקט

  תישלח אליכם הודעה בדואר המבשרת על קיום משא ומתן עם היזם, לצורך קיום פרויקט התחדשות עירונית במתחם בו אתם מתגוררים. חשוב לדעת, תהליך החתימה וההסכמים מול היזם ינוהלו על ידי צוות מקצועי מטעם “עמידר החדשה”, כאשר נציגינו, מנהלי תיק הלקוחות ורכזי קשרי הקהילה, יעמדו לשירותכם בכל פנייה או בקשה.

  תקבלו הודעה המבשרת על חתימת הסכם מול היזם לקידום פרויקט התחדשות עירונית במתחם בו אתם מתגוררים.

  זה השלב בו עליכם לעדכן אותנו באפשרות האכלוס שבחרתם בטופס הבחירה לדייר, באמצעות מרכז השירות או מוקד השירות הטלפוני.

  תישלח אליכם הודעה על קבלת היתר בנייה. במקרים בהם יש צורך, תישלח אליכם הודעה בעניין מועד המעבר לדירתכם החלופית לתקופת בניית הפרויקט (בפרויקטים בהם מתקיימת הריסה ובנייה מחדש או כאשר ישנו צורך מיוחד כפי שיפורט בהמשך).

  חשוב לדעת, הוצאות השכירות בדיור החלופי ועלויות ההובלה אליו ובחזרה, ימומנו במלואן על ידי היזם. בגמר הבנייה תקבלו מ”עמידר החדשה” הודעה על מועד חזרתכם לדירתכם המחודשת.

 3. אפשרויות אכלוס בזמן ההתחדשות

  בתכנית פינוי בינוי הדיירים יעברו לדיור חלופי ויחזרו למתחם המחודש לאחר השלמת הבנייה. או לחילופין, הדיירים יבחרו שלא להשתתף בפרויקט וישולבו ברשימת הממתינים לדיור ציבורי באותה העיר.

  קיימת אפשרות נוספת  והיא שהדיירים יאתרו דירה המותאמת לצרכיהם בעיר בה הם מתגוררים או בעיר אחרת, כאשר הדירה תירכש עבורם בהתאם לנהלי משרד הבינוי והשיכון. חשוב לדעת, הוצאות השכירות בדיור החלופי וכן עלויות ההובלה אליו ובחזרה, ימומנו במלואן על ידי היזם.

 4. אזרחים ותיקים בדיור הציבורי

  “עמידר החדשה” מציעה תכנית ייחודית לגיל הזהב, שמאפשרת מעבר לדיור ציבורי מוגן בבית גיל הזהב וקבלת מענק מעבר בסך של עד 125 אלף ₪.

  מי זכאי לתכנית זו? בעלי עצמאות תפקודית המתגוררים בדירת 3 חדרים ויותר. אלה יוכלו להגיש בקשה והיא תיבחן בהתאם לנסיבות. בחירה באפשרות זו תמקם את הדיירים בראש רשימת הממתינים.

 5. שכר דירה, תשלומי ארנונה וועד בית בזמן ההתחדשות

  • שכר דירה

   • שכר הדירה יישאר ללא שינוי לאורך תהליך ההתחדשות ולאחריה.
   • כדי שזכויותיכם יישמרו במהלך המגורים בדיור חלופי, תידרשו להמשיך לשלם דמי שכירות ל”עמידר החדשה” בגובה הסכום ששולם לפני תחילת הפרויקט ולשאת בתשלומים השוטפים בהתאם לנדרש עבור הדירה החלופית (ארנונה, ועד בית, מים וכיו”ב).
   • הדירה החדשה שתקבלו תהיה בשטח של עד 75 מ”ר ליחיד או לזוג. על כל דייר נוסף בדירה יתווספו 5 מ”ר (עד 90 מ”ר מקסימום).
   • במקרה בו הדירה גדולה יותר, הדיירים יחויבו בתעריף שכר דירה גבוה יותר, בהתאמה לגודל הדירה.
  • ועד הבית

   תעריף ועד הבית יישאר בסכום ששולם לפני הפרויקט (הוצאות ניהול ותחזוקה).

   במקרה ותתקבל דירה הגדולה מהכללים שצוינו, ישלמו הדיירים 50% מעלות ועד הבית עבור ההפרש בשטח הדירה.

  • ארנונה

   תשלומי הארנונה יקבעו לפי שטח הדירה החדשה רצוי לבדוק מול העירייה מהם הקריטריונים שהיא מעניקה להנחות (במידה ויש כאלה).

  • רכישת הדירה

   כדיירי “עמידר החדשה”, זכאותכם לרכישת דירתכם נשמרת ותוכלו לממש אותה עד לפני ההריסה או בתום הפרויקט.

  • מחיר הדירה

   רק דיירי הדיור הציבורי, שהגישו בקשה לרכישת הדירה ועברו תהליך שמאות לפני הריסת הבניין הישן במסגרת ההתחדשות העירונית, יוכלו לרכוש את דירתם החדשה במחיר שייקבע על פי שמאות הדירה הישנה, ובצמוד למדד תשומות הבנייה.

   דייר שירכוש את דירתו בזמן ניהול משא ומתן או לאחר חתימת ההסכם בין “עמידר החדשה” והיזם בפרויקט ההתחדשות העירונית, יתבקש לחתום על שני מסמכים

   • ייפוי כח לטובת היזם
   • הסכם עליו חתמה “עמידר החדשה” מול היזם במסגרת פרויקט ההתחדשות העירונית

*דף זכויות זה לקוח מתוך אתר האינטרנט של עמידר החדשה
*דף זכויות זה אינו מהווה ייעוץ משפטי כלשהו או תחליף לייעוץ משפטי באמצעות עו”ד מטעמך המתמחה בייצוג דיירים בתחום ההתחדשות העירונית.
*דף זכויות זה מעודכן לאוקטובר 2018. למידע עדכני יותר, יש להיכנס לאתר “עמידר החדשה” ולאתר של משרד הבינוי והשיכון.
*המסמך מנוסח בלשון זכר, אך מכוון לכל המגדרים.
*נושא המכר הינו על פי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי התשנ”ט 1998
*ט.ל.ח.