הוראת שעה לפטור מהיתר עבור הקמת מרחב מוגן דירתי (ממ”ד) מתאריך 26.10.2023