נהלים והנחיות

הנחיות להגשת תכנית בניין עיר

הנחיות להגשת תכנית בינוי ופיתוח

הנחיות פרסום - הפקדה / אישור / דחיית תכנית